Compromís ètic

Explicacions als assistents

L’ humanista i científic Salvatore Puledda va realitzar el 7 de gener de 1989 a Florència, capital de l’humanisme històric, un homenatge a Galileo Galilei, Girdano Bruno i altres precursors de la ciència d’avui. En aquella ocasió es va fer manifest un compromís entre els assistents, el de lluitar decididament per que l’avenç de la ciència es posi al servei de l’ésser humà.

Alguns amics han manifestat el seu interès per assumir , també ells, un compromís semblant.

Lector:

Estem en un món en el qual alguns estan disposats a vendre el seu coneixement i el seu saber per a qualsevol finalitat i a qualsevol preu. Aquests han cobert el nostre planeta amb màquines de mort. Altres han utilitzat el propi enginy per a inventar nous mitjans per tal de manipular, silenciar, adormir la consciència de la gent i dels pobles.

També hi ha homes i dones que han utilitzat la Ciència i el Coneixement per alleujar la fatiga i la fam, el dolor i el sofriment de la Humanitat, per arrencar la mordassa de la boca dels oprimits, per donar-los veu i per donar-los confiança.

Avui, als albors del tercer mil•lenni d’Occident, la supervivència de tota l’espècie humana està amenaçada i sobre la Terra, la nostra casa comuna, plana el malson de la catàstrofe ecològica i l’hecatombe nuclear.

Per això demanem des d’aquí a tots els científics, investigadors, professionals i educadors del món que utilitzin els seus coneixements per a exclusiu benefici de la Humanitat.

Assistents:

Em comprometo davant els meus amics, professors, familiars i companys a no utilitzar els coneixements rebuts i els aprenentatges futurs per a oprimir éssers humans, sinó, contràriament, aplicar-los per al seu alliberament.
Em comprometo a treballar per a l’eliminació del dolor físic i el sofriment mental.
Em comprometo a impulsar la llibertat de pensament i l’aprenentatge de la pràctica de la no-violència buscant “tractar els altres com m’agradaria ser tractat”.

Lector:

El bon coneixement porta a la justícia.
El bon coneixement evita la confrontació.
El bon coneixement porta al diàleg i la reconciliació.

Fem una crida des d’aquí a totes les universitats, instituts d’investigació, liceus, col•legis per que s’institueixi aquest compromís ètic, anàleg al que Hipòcrates va crear per als metges, per tal d’aconseguir que el coneixement s’utilitzi per a vèncer el dolor i el sofriment, per a humanitzar la Terra.